Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για το bullying στα σχολεία

Πρέπει να επενδύσουμε σε δράσεις πρόληψης στα σχολεία μας για το bullying. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για βελτίωση και εφαρμογή της νομοθεσίας αλλά κυρίως για ενίσχυση των προγραμμάτων πρόληψης σε συνεννόηση με γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς.