Διεκδικούμε την στήριξη χρόνιων ασθενών και κάλυψη υποστηρικτικών θεραπειών από το ΓεΣΥ

Ξεκίνησε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας η συζήτηση του θέματος που ζητήσαμε να εγγραφεί και αφορά την αύξηση του αριθμού των υποστηρικτών θεραπειών (φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες και άλλες θεραπείες στήριξης) για τα άτομα με αναπηρίες και τους χρόνιους ασθενείς που προσφέρονται από το ΓεΣΥ :