top of page

Επιστολή προς Υπουργό Υγείας για στήριξη ασθενών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό


17 Νοεμβρίου 2021


Προς : Υπουργό Υγείας κύριο Μιχάλη Χατζηπαντέλα Κοινοποίηση : Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρία Ζέτα Αιμιλιανίδου Κυρίε Υπουργέ, Στις 20 Φεβρουαρίου 2019 το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του αριθμός 86.921 αποφάσισε την τροποποίηση του Σχεδίου παροχής οικονομικής αρωγής για υπηρεσίες υγείας που δεν προσφέρονται στο δημόσιο με σκοπό όταν ένας ασθενής κριθεί ότι θα πρέπει να μεταβεί στο εξωτερικό για θεραπεία, να καλύπτονται από το Κράτος, εκτός από τα ιατρικά έξοδα, και τα έξοδα διαμονής και διατροφής του ασθενή και ενός ή δύο συνοδών. Η απόφαση αυτή δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Κύριε Υπουργέ η πολύχρονη εμπλοκή μου μέσα από την κοινωνική και πολιτική μου δράση σε θέματα που αφορούν τους χρόνιους ασθενείς καταδεικνύει την ανάγκη η Δημοκρατία μας και συγκεκριμένα το Υπουργείο σας να δημιουργήσουν ένα νέο συμπληρωματικό Σχέδιο παροχής οικονομικής αρωγής για υπηρεσίες υγείας που δεν προσφέρονται στο δημόσιο, το οποίο έχει δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα του Κράτους την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η συγκεκριμένη εισήγηση μου η οποία καταγράφεται στην παρούσα επιστολή τυγχάνει και της στήριξης της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) μετά από επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κύριο Μάριο Κουλούμα. Η ανάγκη δημιουργίας του Σχεδίου κάλυψης εξόδων διατροφής, διαμονής αλλά και μετάβασης για ασθενείς που η μετάβαση τους στο εξωτερικό εγκρίνεται από το Υπουργείο Υγείας θεωρείται αναγκαία για τους πιο κάτω λόγους : 1) Η μετάβαση στο εξωτερικό δεν γίνεται γιατί ο ασθενής το επιθυμεί αλλά γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να του παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 2) Οι οικογένειες που έχουν ασθενείς που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία πολλές φορές αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να χωριστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και να ανταποκριθούν σε δυσβάσταχτα έξοδα λόγο των άμεσων ή έμμεσων συνεπειών της μετάβασης τους στο εξωτερικό. 3) Τις περισσότερες φορές η ανάγκη για μετάβαση συνοδού μαζί με τον ασθενή κρίνεται αναγκαία αφού ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ασθενών είναι παιδιά αλλά ακόμα και για ενήλικες ασθενείς επιβάλλεται ένας δικός τους άνθρωπος να συνοδεύει τον ασθενή σε μια ξένη χώρα που χρειάζονται να γίνουν διάφορες διαδικασίες που αφορούν την θεραπεία και την περίθαλψη του ασθενή.


4) Όταν ο ασθενής μεταβεί στο εξωτερικό για μεταμόσχευση η διαμονή του μπορεί να διαρκέσει πέραν του ενός έτους. Τα έξοδα για την διαμονή, την διακίνηση και την κάλυψη των βασικών αναγκών του ασθενή και του ή των συνοδών του καλείται να τα καλύψει η οικογένεια. Αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος αυτό σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα μπορεί να ανέλθει σε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Κυρίε Υπουργέ, Δεδομένων των πιο πάνω θα ήθελα να σας εισηγηθώ όπως εξετάσετε την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου από το Υπουργείο σας που να στηρίζει αυτούς τους ασθενείς και τις οικογένειες τους βάση και της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως θα γνωρίζετε αυτή την στιγμή η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαχειρίζεται ένα ταμείο που ανταποκρίνεται σε αιτήματα ασθενών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για κάλυψη εξόδων πέραν της θεραπείας τους. Εκτιμώ πως ήρθε η ώρα αυτό να γίνεται οργανωμένα, συντονισμένα και θεσμοθετημένα κάτω από ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο που θα διαχειρίζεται το Υπουργείο σας. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κόστος ζωής της χώρας που μεταβαίνει ο ασθενής, τον χρόνο παραμονής του και την ανάγκη για μετάβαση ατόμου ή ατόμων που θα συνοδεύουν τον ασθενή. Με βάση τα αναλυτικά στοιχεία που κατέχει το Υπουργείο σας θα μπορεί να κοστολογηθεί η θεσμοθέτηση αυτού του Σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση δεν εκτιμώ πως το ύψος των χρημάτων που πρέπει να δαπανηθούν θα αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη αυτή θα πρέπει να αναληφθεί από την Πολιτεία αφού όπως σας έχω ήδη επισημάνει η μετάβαση αυτή των ασθενών στο εξωτερικό γίνεται γιατί η ίδια η Δημοκρατία αδυνατεί να προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας και δεν αποτελεί επιλογή του ασθενή η μετάβαση του στο εξωτερικό.


Κύριε Υπουργέ , Είμαι βέβαιος πως γνωρίζετε την ανάγκη εφαρμογής του πιο πάνω Σχεδίου καλύτερα από τον κάθε ένα από εμάς. Είμαι βέβαιος για την ευαισθησία σας γιατί γνωρίζω την διαχρονική σας στήριξη στους χρόνιους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Όπως σας έχω μεταφέρει και προσωπικά στις συναντήσεις μας θα είμαι διαρκώς στην διάθεση σας για μια παραγωγική συνεργασία εντός και εκτός Κοινοβουλίου. Με εκτίμηση,Ανδρέας Αποστόλου

Βουλευτής Επαρχίας Λάρνακας Κ.Σ. ΕΔΕΚ

Commenti


bottom of page