top of page

Ομιλία κατά την συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2022

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, Αγαπητές συναδέλφισες και αγαπητοί συνάδελφοι, Τον Μάϊο του 2021 εκλέγηκα Βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ της εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας με στόχο να είμαι χρήσιμος για την Πατρίδα μου, την Επαρχία μου και τους Πολίτες και να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης των Συμπολιτών μου που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Αντιλαμβάνομαι την πολιτική σαν πράξη που έχει σκοπό να παίρνουμε τον Τόπο μας και τους Ανθρώπους μας μπροστά. Να διεκδικούμε με επιχειρήματα χωρίς φωνές και λαϊκισμό. Να συνεργαζόμαστε, να συνδιαμορφώνουμε, να προσπαθούμε να αλλάζουμε ότι είναι στραβό και να βελτιώνουμε ακόμη περισσότερο ότι πάει καλά. Πιστεύω στην επιστήμη, στην γνώση, στην εξειδίκευση. Θεωρώ πως η πολιτική πρέπει να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τους τεχνοκράτες του κάθε τομέα αντλώντας γνώση και εμπειρία πριν και κατά τη διάρκεια της κάθε πολιτικής πράξης. Με γνώμονα το πιο πάνω είμαι σε συνεχή επικοινωνία με το επιστημονικό προσωπικό, τους τεχνοκράτες και τους επαγγελματίες κάθε κλάδου πριν αναδείξω ένα θέμα εντός της Βουλής των Αντιπροσώπων. Πιστεύω στην εξειδίκευση. Εκτίμησή μου είναι πως εάν ένας Βουλευτής θέλει να είναι πραγματικά χρήσιμος και παραγωγικός δεν πρέπει να αγγίζει τα θέματα επιφανειακά αλλά σε βάθος. Με αυτό το σκεπτικό έχω ξεκαθαρίσει την πρόθεσή μου κατά τη διάρκεια της Κοινοβουλευτικής μου παρουσίας τα επόμενα πέντε χρόνια να ασχοληθώ με θέματα παιδείας, πρόνοιας και υγείας. Όντας απόφοιτος δημόσιων σχολείων και δημόσιου Πανεπιστημίου αναγνωρίζω την αξία της Δημόσιας Παιδείας αλλά και την ευθύνη συνάμα της Πολιτείας να παρέχει υψηλής ποιότητας δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες στα παιδιά μας. Σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος θα πρέπει η Παιδεία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, της ψηφιοποίησης, αλλά και των νέων αναγκών που καθορίζουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αν θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε τις οικογένειες και τα παιδιά μας θα πρέπει με σοβαρότητα να επαναξιολογήσουμε σφαιρικά τον ρόλο του δημόσιου σχολείου και μέσα από ένα στρατηγικό σχεδιασμό να καταρτίσουμε ολοκληρωμένο πλάνο για ένα νέο Εθνικό Σχέδιο Παιδείας. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε τρία συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την Παιδεία μας και στα οποία έδωσα έμφαση τους πρώτους μήνες της θητείας μου. Το πρώτο αφορά το ολοήμερο σχολείο. Θεωρώ πως θα πρέπει ο θεσμός να αναβαθμιστεί αλλά και να διευρυνθεί με στόχο την καθολική εφαρμογή του προαιρετικού ολοήμερου σχολείου στην Προδημοτική και Δημοτική εκπαίδευση αλλά και στα Γυμνάσια. Η αναβάθμιση και η επέκταση του ολοήμερου σχολείου αποτελεί ένα σημαντικό εκπαιδευτικό αλλά και κοινωνικό μέτρο αφού θα στηρίξει τόσο τα παιδιά όσο και τις οικογένειες. Το δεύτερο αφορά την έκταση που έχει λάβει το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Ενέγραψα το θέμα το οποίο συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Επιδίωξα πριν την συζήτηση του θέματος να έχω συναντήσεις με εκπαιδευτικούς, οργανωμένους γονείς, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, αλλά και ακαδημαϊκούς και επιστήμονες που έχουν μακρά εμπειρία στο θέμα. Στην συνάντηση διαπιστώθηκαν αδυναμίες που αφορούν την νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2020. Αδυναμίες που αφορούν τόσο το κείμενο της νομοθεσίας όσο και την εφαρμογή της από το ίδιο το Υπουργείο. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το σημαντικότερο, κατά την άποψη μου, κομμάτι της νομοθεσίας που αφορά την σύσταση της «Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής» για Θέματα Ενδοσχολικής Βίας δεν έχει υλοποιηθεί. Έχω ήδη ζητήσει από τον Υπουργό να προχωρήσει άμεσα με την σύσταση της Επιτροπής αξιοποιώντας τα καλύτερα μυαλά που έχουμε στον συγκεκριμένο τομέα. Έχουμε εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς που έχουν χρόνια πανεπιστημιακής ή/και εργασιακής εμπειρίας. Σε συνεννόηση με το Υπουργείο θα προσπαθήσω να εντοπίσουμε κενά ή σημεία που η νομοθεσία χρήζει βελτίωσης. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι πως πολύ πιο σημαντική από την αντιμετώπιση είναι η πρόληψη. Από το Νηπιαγωγείο θα πρέπει να γίνει σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση στα παιδιά μας. Στόχος θα πρέπει να είναι η ετοιμασία σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού και η σωστή κατάρτιση εκπαιδευτικών και γονιών. Συζητώντας με καταξιωμένους ανθρώπους στον τομέα αυτό έχω συμπεράνει πως η βασική αρχή πάνω στην οποία θα πρέπει να κτίσουμε τις δράσεις μας για αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού είναι να μάθουμε στα παιδιά μας να αγαπούν, να αγκαλιάζουν, να αποδέχονται και να σέβονται την διαφορετικότητα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους. Ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό είναι η στήριξη των παιδιών με αναπηρίες ή και διάφορα μαθησιακά προβλήματα. Θεωρώ πως αυτό το θέμα αποτελεί ένα από τα μελανότερα σημεία της Παιδείας μας. Δεν είναι μόνο το θέμα των συνοδών των παιδιών, αυτών που ορθά αναδείξαμε επανειλημμένα στην Επιτροπή μας και που ακόμη και σήμερα τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχει λυθεί. Είναι το ευρύτερο πλαίσιο με το οποίο η Πολιτεία αντιλαμβάνεται το θέμα της Ενιαίας Εκπαίδευσης. Ο σύγχρονος κόσμος και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επενδύουν και αναβαθμίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης Παιδείας τους αντιλαμβάνονται την υποχρέωση τους να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο στήριξης όλων των παιδιών για να μπορούν ισότιμα και χωρίς αποκλεισμούς να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας Παιδεία σε όλες τις βαθμίδες. Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες είναι ξεκάθαρη και θα πρέπει να την εφαρμόσουμε χωρίς παρεκκλίσεις ή αστερίσκους. Παραμένουμε λοιπόν προσηλωμένοι προς αυτή την κατεύθυνση έχοντας διαρκή επικοινωνία με οργανωμένους φορείς και κινήματα που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες. Όπως καλά γνωρίζετε πολύ πριν εκλεγώ Βουλευτής ήμουν και συνεχίζω να είμαι μέλος της κοινότητάς των οργανωμένων ασθενών. Η περιπέτεια της Υγείας μου στα 19 μου χρόνια και η απώλεια αγαπημένων ανθρώπων μου δίδαξε ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε για σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε πολιτικές για τους χρόνιους ασθενείς, για πράγματα που για άλλους μπορεί να θεωρούνται αυτονόητα. Από τα 19 μου χρόνια μέχρι και πρόσφατα, πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ, ούτε εγώ ούτε η πλειοψηφία των χρόνιων ασθενών δεν είχαν ασφαλιστική κάλυψη γιατί πολύ απλά οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνταν να μας ασφαλίσουν γιατί αποτελούσαμε περιστατικά υψηλού οικονομικού ρίσκου για αυτές. Η εφαρμογή του ΓεΣΥ έδωσε το δικαίωμα σε δεκάδες χιλιάδες χρόνιους ασθενείς αλλά και σε πολλούς άλλους συμπολίτες μας να αποκτήσουν για πρώτη φορά ασφάλεια υγείας. Αδυναμίες προφανώς υπάρχουν στο Σύστημα. Λάθη και παραλήψεις προφανώς έχουν γίνει και από τον ΟΑΥ και από τον ΟΚΥπΥ. Μακριά από ανέξοδο λαϊκισμό να εργαστούμε για να βελτιώνουμε σταδιακά το Σύστημα και να περιφρουρήσουμε τον μονοασφαλιστικό και κοινωνικό του χαρακτήρα. Θέτω ψηλά στις προτεραιότητες μου δυο σημαντικά θέματα τα οποία ανέδειξα στην σύντομη παρουσία μου στα Κοινοβουλευτικά Έδρανα: Το ένα είναι η άμεση επικαιροποίηση και εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τον Καρκίνο. Στην συνάντηση της Επιτροπής Υγείας με τον Υπουργό Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στις 7 Οκτωβρίου 2021, ζήτησα από τον Υπουργό όπως διορίσει τον νέο Πρόεδρο της Επιτροπής, θέση η οποία ουσιαστικά ήταν κενή μετά τον διορισμό της κυρίας Στέλλας Κυριακίδου. Χαίρομαι που ο κύριος Υπουργός διόρισε άμεσα τον νέο Πρόεδρο της Επιτροπής ο οποίος και έχει ξεκινήσει δουλειά. Είχα την χαρά να συναντηθώ κατ’ ιδίαν με τον Δρ Παύλο Δράκο, έναν εξαίρετο Ογκολόγο με πολλή εμπειρία και γνώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους συνεργάτες του που επέλεξε να διορίσει στην Εθνική Επιτροπή για τον καρκίνο. Μετά από εισήγηση μου και με την ομόφωνη στήριξη των συναδέλφων συζητήθηκε το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Υγείας. Έχω ζητήσει από τον Δρ Δράκο να τεθούν άμεσα χρονοδιαγράμματα για:

Την επικαιροποίηση και εφαρμογή της Στρατηγικής.


Την δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου.


Την ενοποίηση των ογκολογικών υπηρεσιών στη βάση και των νέων δεδομένων που έφερε το ΓεΣΥ.


Άμεση κατάθεση του νομοσχεδίου για την ανακουφιστική φροντίδα.


Τη δημιουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας για τους καρκινοπαθείς σε όλες τις Επαρχίες και ευρύτερα για ό,τι αυτή η στρατηγική θα καταγράφει.

Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους τους λειτουργούς υγείας που ασχολούνται με θέματα καρκίνου στην Κύπρο αλλά και τις οργανώσεις καρκινοπαθών για της υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρουν στους Κύπριους καρκινοπαθείς και στις οικογένειες τους. Μέσα από την ενασχόληση μου με το Ίδρυμα Χριστίνα Αποστόλου σκοπός του οποίου είναι η στήριξη παιδιών και νέων με χρόνιες παθήσεις και η στήριξη των οικογενειών τους όταν θα πρέπει να μεταβούν στο εξωτερικό για εξειδικευμένες θεραπείες, έχω εντοπίσει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει. Το Σχέδιο παροχής οικονομικής αρωγής για υπηρεσίες υγείας που δεν προσφέρονται στο δημόσιο δεν καλύπτει τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και σίτισης τους ασθενή και του ή των συνοδών του εκεί που κρίνεται αναγκαίο. Με μια μικρή έρευνα που έκανα αλλά και με συζητήσεις με αρμόδιους φορείς εντόπισα πως στις 20 Φεβρουαρίου 2019 το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση Αριθμός 86.921, αποφάσισε την τροποποίηση του Σχεδίου και ζήτησε από τον τότε Υπουργό Υγείας και την Υπουργό Εργασίας να καταρτίσουν συμπληρωματικό σχέδιο για κάλυψη αυτών των αναγκών. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι το σχέδιο ετοιμάστηκε και κοστολογήθηκε στα 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως αλλά για οικονομικούς λόγους δεν προχώρησε η εφαρμογή του. Με επιστολή μου στις 17 Νοεμβρίου 2021 ζήτησα από τον Υπουργό να επανεξετάσει το ζήτημα. Επιστολή η οποία κοινοποιήθηκε και στην Υπουργό Εργασίας και Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας. Την συγκεκριμένη εισήγηση προσυπογράφει και ο κύριος Μάριος Κουλούμας, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου. Μπορεί η ευαισθησία των Κυπρίων αλλά και η δράση μη κερδοσκοπικών οργανισμών να κάλυπταν με διάφορες δραστηριότητες πολλά από αυτά τα έξοδα των ασθενών και των οικογενειών τους, αλλά θα πρέπει επιτέλους το Κράτος να αναλάβει την ευθύνη του. Καμία φιλανθρωπική ενέργεια δεν αντικαθιστά την ευθύνη της Πολιτείας στο να δημιουργήσει ένα Κράτος Πρόνοιας. Πολύ σωστά λοιπόν εντοπίστηκε πρόσφατα και η ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστού πολιτικού φορέα κάτω στον οποίο θα ενταχθεί το κομμάτι της Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο διορισμός της κυρίας Αναστάσιας Ανθούση ως της πρώτης Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας σηματοδοτεί συνάμα και την αποδοχή από την ίδια την Πολιτεία της ανάγκης για σχεδιασμό και εφαρμογή περισσότερων πολιτικών στο κομμάτι αυτό. Είχα την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και σκέψεις με την κυρία Ανθούση και την κυρία Αιμιλιανίδου. Σημαντικά ζητήματα για εμένα τα οποία ανέδειξα το τελευταίο διάστημα είναι η στήριξη των οικογενειών και των νέων γονιών αλλά και η στήριξη των ατόμων με αναπηρίες. Πετύχαμε την αύξηση της άδειας μητρότητας από το δεύτερο παιδί και βρισκόμαστε σε αρκετά καλό δρόμο για την εφαρμογή της γονικής άδειας επί πληρωμή και για τους δύο γονείς. Κατέθεσα ολοκληρωμένες προτάσεις για στήριξη των οικογενειών που άπτονται και σε θέματα μισθοδοσίας, στέγασης, παιδείας εκτός από θέματα πρόνοιας και επιδομάτων. Η στήριξη των οικογενειών και η εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή αποτελούν για εμένα ζητήματα που έχω πολύ ψηλά στην πολιτική μου ατζέντα. Όσον αφορά τις πολιτικές που θα πρέπει να εφαρμόσουμε για τα άτομα με αναπηρίες, αυτές επαναλαμβάνω καταγράφονται ολοκληρωμένα στην Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Η λογική της ιδρυματοποίησης αντικαθιστάται πλέον με σύγχρονες ευρωπαϊκές και διεθνείς οδηγίες για κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης εντός της Κοινότητας. Σε συνάντηση που είχα με την Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης κυρία Φλουρέντζου ενημερώθηκα για τα έργα που βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης ή λειτουργίας και συμφωνήσαμε πως θα πρέπει να επεκταθεί ο θεσμός για την κάλυψη όλων των αναγκών σε όλες στις Επαρχίες. Η εμπλοκή μου με τον εθελοντισμό τα προηγούμενα χρόνια με έφερε κοντά σε ανθρώπους με αναπηρίες και στις οικογένειές τους και χαίρομαι που συνεισφέρω στην δημιουργία διαφόρων Κέντρων Ημέρας ιδιαίτερα στην Επαρχία μου την Λάρνακα. Έχω συζητήσει με την κυρία Υφυπουργό την ανάγκη κάλυψης του 100% των εξόδων δημιουργίας και λειτουργίας αυτών των Κέντρων ή έστω την σταδιακή αύξηση της κρατικής χορηγίας. Είμαι βέβαιος πως τα θέματα που ανέπτυξα πιο πάνω αποτελούν κοινές ανησυχίες. Είμαι πεπεισμένος πως είναι μέσα από την συνεργασία όλων μας που θα δώσουμε λύσεις. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τους Προέδρους των Επιτροπών που συμμετέχω, Ανδρέα Καυκαλιά, Παύλο Μυλωνά και Ζαχαρία Κουλία αλλά και την Προεδρεύουσα της Επιτροπής Υγείας Σάββια Ορφανίδου για την άψογη μέχρι σήμερα συνεργασία μας αλλά και καθοδήγηση και βοήθεια που χρειάστηκα ως νέος Βουλευτής. Θερμές ευχαριστίες και ευχές για γρήγορη επάνοδο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας Ευθύμιο Δίπλαρο. Θερμές ευχαριστίες επίσης στον Πρόεδρο του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο αλλά και τους συναδέλφους Κωστή Ευσταθίου και Ηλία Μυριάνθους για την θερμή τους υποδοχή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και την αδιάλειπτη στήριξη τους, όπως επίσης και στον Κοινοβουλευτικό μου συνεργάτη Κυριάκο Παύλου, την Έλενα Κοζάκου και όλους τους λειτουργούς του Κινήματος και της Βουλής. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι , Στο Κοινοβούλιο δεν εκπροσωπούμε μόνο τον κομματικό ή ιδεολογικό μας χώρο αλλά και την Επαρχία από την οποία προερχόμαστε. Νιώθω έντονα την υποχρέωση μέσα από την Κοινοβουλευτική μου δράση να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης των Συνεπαρχιωτών μου. Γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω στην Λάρνακα. Επέλεξα την Λάρνακα ως την πόλη που θα μεγαλώσω την οικογένεια μου. Ένας υπέροχος τόπος με υπέροχους ανθρώπους. Έθεσα ως προτεραιότητα μου την συνεννόηση με τους υπόλοιπους πέντε Βουλευτές της Επαρχίας μου αλλά και τους Βουλευτές Αμμοχώστου που διαμένουν στην Λάρνακα και χαίρομαι που υπάρχει μεταξύ μας μια εξαιρετική συνεργασία και συνεννόηση σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της Επαρχίας μας και την ευημερία των πολιτών μας. Σε συνάντηση που είχα με τον Δήμαρχο Λάρνακας, Ανδρέα Βύρα, λίγες εβδομάδες μετά την εκλογή μου, του ανέφερα την ανάγκη για την δημιουργία ενός συντονιστικού σώματος που να λειτουργεί παράλληλα με την Επιτροπή Ανάπτυξης πόλης και Επαρχίας Λάρνακας και σε αυτή να συμμετέχουν οι Βουλευτές και οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο τον συντονισμό και την κοινή δράση προς όφελος της Επαρχίας και των ανθρώπων μας. Χαίρομαι γιατί αυτό υλοποιείται και σε συνεννόηση χαράσσουμε κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες εντός και εκτός Κοινοβουλίου. Αναμφίβολα η επόμενη δεκαετία ανήκει στην Λάρνακα. Είναι κοινά αποδεκτό ότι η πόλη και η επαρχία μας στερήθηκε την ανάπτυξη που για χρόνια δικαιούτο. Μια σειρά από παράγοντες δημιούργησαν μια σημαντική προοπτική για σημαντική οικονομική ανάπτυξη. Για εμάς σημαντικό είναι η οικονομική αυτή ανάπτυξη να συνδυαστεί με την ευημερία των ανθρώπων μας αλλά και την διατήρηση σε ψηλά επίπεδα της ποιότητας ζωής μας. Θέλουμε να διατηρήσουμε την Λάρνακα ανθρώπινη και ζεστή όπως τους ανθρώπους της χωρίς υπερβολές και αναπτύξεις εκτός κουλτούρας και φυσιογνωμίας της. Μια σειρά από έργα έχουν τροχοδρομηθεί, όπως είναι η ενιαία ανάπτυξη του λιμανιού και της Μαρίνας, η εγκατάσταση του Δημαρχείου στο υπέροχο κτήριο του παλαιού Νοσοκομείου, η απομάκρυνση των αποθηκών υγρών καυσίμων και υγραερίου από το παραλιακό μέτωπο και πολλά άλλα. Δυστυχώς όμως η δέσμευση της Κυβέρνησης και προσωπικά του Προέδρου της Δημοκρατίας κύριου Νίκου Αναστασιάδη για δημιουργία της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Λάρνακα όχι μόνο δεν υλοποιήθηκε αλλά φαίνεται πως έχει ανακληθεί τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από τον νέο Πρύτανη του Πανεπιστημίου. Θέλω να καλέσω ξανά τόσο τον Πρόεδρο και τον Υπουργό Παιδείας αλλά και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου να παραμείνουν προσηλωμένοι στην αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου. Η Λάρνακα μετά και την δημιουργία του Cyprus Marine and Maritime Institute αλλά και τις μεγάλες επενδύσεις σε λιμενικά και άλλα έργα αποτελεί ιδανικό προορισμό για την δημιουργία της Σχολής που θα δώσει ακαδημαϊκή και οικονομική ώθηση όχι μόνο στην Επαρχία μας αλλά και σε ολόκληρη την Κύπρο. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ από καρδιάς Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Αγάπη, αλληλεγγύη και έγνοια για τον κάθε συνάνθρωπο μας. Καλή Λευτεριά και δικαίωση στην Πατρίδα και τον Λαό μας.Comentarios


bottom of page