Πρωτοβουλία για συντονισμό δράσεων για την απαράδεκτη δυσοσμία που παρατηρείται στη Λάρνακα

Μετά την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας με την ανυπόφορη έντονη δυσοσμία ανέλαβα την πρωτοβουλία να επικοινωνήσω με τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος κύριο Κώστα Χατζηπαναγιώτου και να του ζητήσω όπως άμεσα λάβει μέτρα έτσι ώστε να μην επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο. Του ζήτησα όπως προσέλθει σε συνάντηση στην Λάρνακα μαζί με τον Δήμαρχο και τους Βουλευτές της Επαρχίας και μας παρουσιάσει συγκεκριμένο πλάνο με δράσεις.


Επικοινώνησα με τον Δήμαρχο Λάρνακας και διευθετήθηκε συνάντηση την άλλη Τρίτη 19/10 και ώρα 15:30 στο Δημαρχείο Λάρνακας. Ζήτησα όπως στην συνάντηση καλεστούν και οι λειτουργοί των ΜΜΕ για να ενημερωθούν για το πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, τις ευθύνες και τον ρόλο του Τμήματος Περιβάλλοντος ή και άλλων κυβερνητικών τμημάτων και τις δεσμεύσεις του Διευθυντή για μελλοντικές δράσεις.