Πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού

Να μάθουμε στα παιδιά μας να σέβονται και να αποδέχονται την διαφορετικότητα. Αυτή είναι η ουσία για την αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.


Σε συντονισμό με το Υπουργείο, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και ακαδημαϊκούς θα προσπαθήσω να είμαι παραγωγικός και χρήσιμος για να βελτιώσουμε τα επίπεδα πρόληψης και παρέμβασης.