Στήριξη Υπαλλήλων στην Τουριστική Βιομηχανία

Συνεδρίαση Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την στήριξη των εργαζομένων στην Τουριστική Βιομηχανία :