Συνεργασία Λάρνακας με Δημόσια Πανεπιστήμια

Δήλωση μετά τη συζήτηση για την προοπτική δημιουργίας Δημόσιων Πανεπιστημιακών Σχολών στη Λάρνακα :