Υλοποιείται το Ινστιτούτο καρκίνου Κύπρου

Το όραμα για τη δημιουργία του Ινστιτούτου καρκίνου Κύπρου υλοποιείται. Συνεχίζουμε με σοβαρότητα και μεθοδικότητα να στηρίζουμε την Εθνική Επιτροπή για τον καρκίνο.


Δήλωση μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Υγείας της Βουλής των Αντιπροσώπων: