Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις δικές μου βασικές προτεραιότητες και το πως θα συμβάλω στο όραμα που έχουμε όλοι για την Κύπρο της επόμενης δεκαετίας γνωρίζοντας ότι για να είναι αποτελεσματικός ένας Βουλευτής και να φέρει εις πέρας συγκεκριμένους στόχους, θα πρέπει να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα θέματα έχοντας όραμα, γνώση και στρατηγική.

Θέτω λοιπόν ως προτεραιότητες μου τα πιο κάτω θέματα τα οποία έχω αναπτύξει μέσα από τρία άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα Φιλελεύθερος:

1. Ενιαία φωνή διεκδίκησης για τη Λάρνακα

Δημιουργία συντονιστικού σώματος για ενιαία φωνή διεκδίκησης για τη Λάρνακα όπως αναλυτικά την κατάθεσα στο όραμα μου για τη Λάρνακα. Πιστεύω ακράδαντα πως η δεκαετία που διανύουμε ανήκει στην επαρχία μας και αποτελεί για εμένα βασική μου προτεραιότητα να συμβάλω στην ανάπτυξη της Λάρνακας και την ευημερία των πολιτών της.

2. Ημερήσια και ανακουφιστική φροντίδα για καρκινοπαθείς

Στήριξη των καρκινοπαθών και των οικογενειών τους με την δημιουργία Μονάδων Ανακουφιστικής και Καθημερινής φροντίδας σε όλες τις επαρχίες και ειδικότερα την άμεση υλοποίηση της δέσμευσης της πολιτείας για την δημιουργία Μονάδας Καθημερινής Φροντίδας Καρκινοπαθών στο Νοσοκομείο Λάρνακας πρωτοβουλίας της οποίας έχω την ευθύνη να συντονίζω.

3. Άδεια μητρότητας-πατρότητας, γονική άδεια

Βελτίωση του πλαισίου κοινωνικών αδειών (άδειας πατρότητας – μητρότητας – γονικής άδειας) στα επίπεδα που ισχύουν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και την ουσιαστική στήριξη των οικογενειών με στόχο την αντιμετώπιση ενός μεγάλου εθνικού προβλήματος αυτού της υπογεννητικότητας.