Δικαίωμα καρκινοπαθών για ίση πρόσβαση σε ασφαλιστικές καλύψεις - Ανάγκη για νομοθέτηση

Διεκδικούμε το δικαίωμα στην ασφάλιση για όλους τους καρκινοπαθείς.


Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Σύντομα θα δωθεί λύση σε αυτή την αδικία και στην Κύπρο.