Εφαρμόζονται οι προτάσεις μας για στήριξη οικογενειών


Υλοποιούνται οι προτάσεις μας για τη στήριξη των οικογενειών. Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε. Συνεχίζουμε με επιχειρήματα και συνεργασίες για να τα πετύχουμε :