Να συσταθεί Επιτροπή Ειδικών για να συζητήσει το Νομοσχέδιο της Ενιαίας Εκπαίδευσης

Στην σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής συζητήθηκε το θέμα της Ειδικής Εκπαίδευσης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ιδιαιτερότητες που έχουν ανάγκη εξειδικευμένης στήριξης για να έχουν ίσες δυνατότητες πρόσβασης σε ποιοτική δημόσια Παιδεία.


Μέσα από τις συζητήσεις αλλά και με την επικοινωνία και συναντήσεις που έχουμε με τους συνδέσμους που εκπροσωπούν αυτά τα παιδιά αλλά και από την έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για το Νομοσχέδιο της Ενιαίας Εκπαίδευσης που ετοιμάζεται, έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχουν ανησυχίες σε βασικά ζητήματα.


Επειδή στόχος μας θα πρέπει να είναι μέσα από το Νομοσχέδιο αυτό να βελτιώσουμε το ισχύον πλαίσιο καλέσαμε το Υπουργείο Παιδείας όπως αναλάβει πρωτοβουλία να συσταθεί μια επιτροπή για να συζητήσει το Νομοσχέδιο πριν κατατεθεί στην Βουλή. Η επιτροπή αυτή θα πρέπει να απαρτίζεται από λειτουργούς του Υπουργείου, την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, γονείς, ακαδημαϊκούς και τεχνοκράτες με εξειδικευμένη γνώση στα θέματα εκπαίδευσης παιδιών με ιδιαιτερότητες.