Να τερματιστεί το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών στην Εκπαίδευση

Στην σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού έγινε αποδεκτή η πρόταση μας όπως ο Πρόεδρος της Επιτροπής ζητήσει από την Πρόεδρο της Βουλής να σταλεί επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για να του καταθέσει την ομόφωνη θέση των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων για την ανάγκη τερματισμού της απαράδεκτης πρακτικής της αγοράς υπηρεσιών από Εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τα Δημόσια Σχολεία :