Πετύχαμε αύξηση γονικής άδειας για γονείς παιδιών με αναπηρίες

Πετύχαμε σήμερα την αύξηση της πληρωμένης γονικής άδειας για γονείς παιδιών με αναπηρίες μέσα από το διάλογο με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Συνεχίζουμε τη συζήτηση για ακόμη περισσότερες βελτιώσεις στα προτεινόμενα νομοσχέδια για την εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.