Πετύχαμε βελτίωση αδειών μητρότητας και πατρότητας και εφαρμογή γονικής άδειας και άδειας φροντίδας

Πετύχαμε πολλά για την διεύρυνση του πλαισίου αδειών μητρότητας και πατρότητας αλλά έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε για τη στήριξη των οικογενειών.


Η πρόταση μας για θεσμοθέτηση γονικής άδειας επί πληρωμή και άδεια φροντίδας έχει υιοθετηθεί. Είναι μέσα από συνεργασίες που πετυχαίνουμε μικρούς ή μεγάλους στόχους.


Αυτό θα συνεχίσουμε με υπευθυνότητα να πράττουμε.