Συνάντηση και συντονισμός δράσεων με την Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων
Με τον Πρόεδρο της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων παθήσεων φίλο Χαράλαμπο Παπαδόπουλο μας συνδέουν αρκετά χρόνια εκτίμησης και κοινών αγώνων για εφαρμογή του ΓΕ.Σ.Υ. αλλά και για τα δικαιώματα των χρόνιων ασθενών.


Ευχαριστώ τόσο τον ίδιο όσο και την κυρία Πόλα Χριστοφίδου και τους λειτουργούς του Συνδέσμου για την φιλοξενία.


Τους μετέφερα την προσήλωση μου για βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για θέματα υγείας, εκπαίδευσης και πρόνοιας για τους χρόνιους ασθενείς.


Συμφωνήσαμε στην αναγκαιότητα για άμεση εφαρμογή του θεσμού του Συνήγορου του Ασθενή.